سئو محلي

سئو محلي بسيار تحت تاثير بازاريابي آنلاين محلي است. سئو باعث ترويج كسب و كار براي مشتريان محلي بوده و باعث شده دقيقا مشتريان محلي بتوانند براحتي كسب و كار شما را پيدا نمايند.

موتورهاي جستجو سرويس هايي جهت سئو محلي ارائه مي نمايند و باعث شده ميليون ها مشتري همه روزه بتوانند كسب و كارهاي محلي خود را براحتي پيدا نمايند.

10 دليلي كه سئو محلي باعث شده جذب مشتريان جديد به كسب و كارها بيشتر شود:

1- بطور متوسط 64 درصد مشتريان محلي در اينترنت بدنبال كسب و كارهاي جديد هستند

2- تعداد جستجوي هاي محلي طي اين چند ساله حدود 58 درصد رشد داشته است.

3- جستجوي محلي بسيار هدفمند و سريع مي باشد.

4- درصد زيادي از جستجوهاي محلي تبديل به مشتري مي شوند.

5- گوشي هاي هوشمند كه از اينترنت استفاده مي نمايند دائما در حال اضافه شدن هستند.

6- بازگشت سرمايه در سئو محلي در مقايسه با ساير روش هاي تبليغات محلي، بسيار سريعتر است.

7- تنها 10 درصد از كسب و كارها محل خود را در Google palce ثبت كرده اند.

8- بسياري از فرصت هاي كسب و كار محلي رايگان هستند.

9- حدودا خوانندگان روز نامه هاي محلي بين 40 تا 80درصد افت داشته اند.

10- حدود 70درصد از مشتريان به كسب و كارهاي محلي اعتماد دارند.

اما چه كارهايي بهتر است انجام دهيم كه باعث افزايش سئو سايت محلي شود:

1. ليست كسب و كار من در گوگل را تاييد كنيد